Novosti

Izumi NASA-e koji su došli u naše živote 16, 17, 18/20

16. Kohlearni implant
Kohlearni implanti su izmišljeni kasnih 1970-ih, a izmislio ih je Adam Kiss inženjer NASA, koji je radio na space shuttle programu. I mada nije imao nikakvu medicinsku obuku, on je odlučio da pokuša da primeni sve znanje u oblasti telemetrije NASA sistema i elektronske detekcije zvuka i senzora vibracija, u nadi da će to pomoći da se stvori što bolji slušni aparat. Tada je došao na ideju stvaranja modernizovano slušnih implanata koji će prenositi digitalne impulse koji stimulišu slušne nervne završetke, koji šalju signale do mozga.


17. Uništitelj mina
NASA zajedno sa THIOKOL Propulsion je uspela da stvori posebnu tehnologiju koja dozvoljava da se uništi mina sa sigurne udaljenosti pomoću raketnog goriva. Ovaj uređaj se koristi da zapali i neutrališe mine bez detonacije. On koristi čvrsti propelant koji sagoreva rupu u zidu mine i onda gori kompletan eksploziv i neutrališe ga do maksimuma.


18. Solarna energija
U NASA osnovan je program pod imenom Eraste, čiji je glavni cilj bio da se stvori avion koji može da leti na visini daljinskim upravljanjem, nekoliko dana bez prestanka i koji ne bi zahtevao dodatne izvore snabdevanja energijom. Ali konvencionalni pristup bi povećao težinu jedinice, pa je odlučeno da se koriste solarne ćelije na osnovu monokristalnog silicijuma, koji je trenutno dostupan na relativno niskoj ceni. Tehnologija ovih uređaja je obezbedila solarnim uređajima 50% više snage nego što bi to učinile konvencionalne solarne paneli. Sa ovim pronalaskom, milioni domova su dobili jeftinu i ne zagađujuću energiju.

Nema komentara:

Objavi komentar

jedan sajt

Designed by 1sajt.blogspot.com
Copyright © 2015

Autor slika teme: Bim. Pokreće Blogger.