Novosti

Osvetljenje stanaOsvetljenje u stanu treba podesiti tako da odgovara nameni prostorija i da pomoću njega dođe do izražaja ono što se želi: možda lep komad nameštaja, neko dekorativno parče i slično. Nikada nijednu prostoriju ne treba osvetliti isuviše upadljivo; svetlo uvek treba da se prilagodi potrebama. Pri osvetljavvanju treba misliti i na zamarannje očiju.
 Sobe se osvetljavaju visećim lusterima, zidnim ili pokretnim lampama. Skoro svaka prostorija trebalo bi da ima pored opšteg i uže osvetljenje — za rad ili diskretno osvetljavanje raznih ukrasa u stanu.
Dečja soba ili kutak treba da ima, pored onog oopšteg osvetljenja, i lampu na radnom mestu đaka. Svetlost treba da pada na sto sa leve strane. Čak i kada je posebno osvetljeno radno mesto, ostali deo prostorije ne sme biti u mraku, jer taj kontrast šteti očnom vidu. Ako je sto, za kojim dete radi, politiran ili sa staklenom pločom, treba pri veštačkoj svetlosti preko ploče staviti hartiju da ne bi odsjaj udarao u oči.

 U spavaćoj sobi najbolje je rešenje ako je paljenje osvetljenja serijsko, tako da se može podesiti prema raznim namenama — na slabo, srednje i jako osvetljenje. Ovo može biti kombinovano sa jednim opštim, plafonskim osvetljenjem i jedno-dva induvidualna sa strana; ležišta. Svakako, ako soba ima toaletni stočić, onda će i tamo stajati jeda mala, pokretna lampa sa lokalizovanom svetlošću, koja ujedno može poslužiti i za rad.

Osvetljenje za obed treba da bude direktno, da pada odozgo, dosta nisko spušteno tako da postavljen sto dođe do punog izražaja. Sto za obed koji je prislonjen užom stranom uz zid, lepo će biti osvetljen i sa dve zidne lampe. Osim ovoga osvetljenja nad stolom, potrebno je osvetliti prostoriju i sa još jednim indirektnim osvetljenjem. Isto tako, kutak za odmor može se osvetliti indirektnim osvetljenjem — da svetlost udara u plafon.

Predsoblje je osvetljeno tako da svelost pada dole a plafon oetaje u senci. Osim ovoga osvetljenja može se instalirati i jedna zidna lampa, naročito pored zidnog ogledala, ako ono stoji u predsoblju.

Osvetljenje u kupatilu postavljeno je tako da osim izvornog svetla sa tavanice — postoji i jače svetlo pored ogledala na zidu..

Zbog poslovanja oko večere kuhinja mora imati, pored opšteg i osvetljenje kod radne ploče.

U savremenom uređenom stanu svaka prostorija ima do dva pa i ziše svetlosnih izvora — sa tavanice, sa zida, kao i pokretne lampe koje se tako vešto postave da u prostoriji dođe do izražaja ono što se želi i pomoću kojih se stvori prijatan utisak. Za više sijaličnih mesta praktično će poslužiti razvodni utikač „viljuška" kojim se svetlo može razvesti gde je potrebno. U tom slučaju izolovani vod-šnur treba vešto prikriti.

Abažuri se prave u raznim oblicima i od raznog materijala — od rafije, slame, kanapa, pergamenta, stakla, porcelana, od slamčica za pijenje limunade, od kukuruzovine, obojenog lima, kartona itd. Postolja su napravljena naprimer, od srebra, bakra, kovanog gvožđa, porcelana, stakla, drveta, savijenih cevi, roga, keramike, suhe tikve itd. Izbor zavisi od ukusa, snalažljivosti, novčanih sredstava, od namene lampe — kome i u kakvoj će prostoriji služiti, a lusteri i postolja za dečje sobe i kutke svakako su pravljeni sa najviše fantazije. U svakom slučaju — pored praktične namene lampe, ne sme se smetnuti sa uma ni njena estetska strana, pošto je lampa ne samo deo nameštaja, nego istovremeno i ukrasno parče u stanu.

Zavodi i škole za primenjenu umetnost iznalaze i stvaraju sve novije, lepše i praktičnije lampe. Potrebno je ići na njihove izložbe i pohađati, ako je moguće, kratke kurseve primenjene umetnosti. Tehnika u osvetljavanju stana napredovala je veoma mnogo. Pored fluorescentnog svetla u novogradnjama postavljaju i druga razna, nova oovetljenja.

Nema komentara:

Objavi komentar

jedan sajt

Designed by 1sajt.blogspot.com
Copyright © 2015

Autor slika teme: Bim. Pokreće Blogger.