Novosti

Zavese



 Glavni uslov za zdrav stan svakako su svetlost, vazduh i sunce. Zato treba kidati sa onom starinskom praksom — da se prozori zatrpavaju i zašuškavaju teškim zavesama, da se u sobama stvara polu-mrak i miris ustajalosti. Nasuprot tome treba staviti što prozračnije zavese i omogućiti da u sobu ulazi što više sunca i svetlosti.
  Ma kako lepo prostorija bila nameštena, bez zavesa na prozorima ona ne može pružiti dobar utisak. Zavesa upotpunjuje dekoraciju prostorije a  ima i praktičnu svrhu. Zavese na prozorima postavljene su tako da prema potrebi mogu propustiti što više svetla i sunca u stan i da se pomoću njih prostorija može izolovati od spoljnog

pogleda i ovetla. Ako su na prozorima dvostruke zavese — tanka preko delog prozora i sa strane punija krila koja se mogu, prema potrebi. navući, onda tu ne bi trebala još i roletna, izuzev ako je prozor previše izložen suncu. Od sunca zavesa propada, boje blede i zato mora biti podešena za potpuno svlačenje sa prozora. U slučaju da u veoma tople dane sunce previše zagrejava sobu, tada bledi i onaj deo prostirke na koji dospiru njegovi zraci (a takođe je i nameštaj njima podložan) te treba staviti roletne od drvenih letvica, trske ili cviliha. Isto tako može se staviti plava hartija na unutrašnja krila prozora tako da se otvore, kada je potrebno, a svetlost ulazi kroz spoljna krila.

U prostorijama sa visokom tavanicom i uskim, visokim prozorima svakako bi trebalo staviti zavese sa krilima. U tome slučaju „karniša“, odnosno železna šipka, na kojoj zavesa visi, mora biti na obe strane po pola metra duža nego što je širina prozora. Krila će se postaviti tako da sa strane pokrivaju prozor svega 4-5 cm a ostali deo zavese —- krila ležaće mimo prozora, po zidu. Tako će prozor iznutra izgledati mnogo širi nego što je ustvari a istovremeno će propuštati i mnogo više svetla.

Ako je prozor kratak a želi se postići suprotan utisak, onda staviti poprečnu draperiju po vrhu prozora i podignuti je toliko da donjom ivicom prelazi svega 4—5 sm preko gornje ivice prozora.
Uz j ednostavan, moderan nameštaj stavlja se i jednostavna zavesa. Ova zavesa treba da je bar dva puta šira nego što je prozor, kako bi bila što nabranija. Inače, zavese mogu biti ukrašene volanom ili

širim porubom, sa nekoliko poruba, aplicirane itd. a stavljaju se prema veličini prozora: pravo, ukrštene, okupljene, podignute, dvostruke, dugačke do poda, kraće, sasvim kratke, sa draperijom ili bez nje, sa ili bez krila... Nekoliko širih poruba na zavesi  biće rezerva u slučaju da se zavesa prilikom pranja skupi. Otpuštaljem poruba može se dobiti pređašnja dužina.

Da li će se upotrebiti za zavesu lak štof, prugasti pliš ili somot, svila, juta, tanka krpara, cic, poludelin itd. — to zavisi od nekoliko uslova: kojoj su prostoriji namenjene, kakav je nameštaj, presvlaka, prostirka i kakve su budžetske mogućnosti. Sada se proizvodi materijal za zavese i od najlona i perlona; takve zavese veoma lepo izgledaju i lako se peru i peglaju.
U pretsoblju, na staklenim vratima ili prozoru, zavese bi morale biti što prozračnije da bi propuštale što više svetla. Prozori u dnevnoj sobi treba da su opremljeni zavesama koje se lako peru i peglaju. To je soba gde se sedi i puši, gde se najviše loži vatra u peći, soba koja se svaki dan čisti, tako da se diže bar i najmanja prašina i zavesa se brzo prlja. Boja zavese (a možda i dezen) treba da je u skladu sa bojom nameštaja i prostirke. Da li će zavesa biti jednobojna ili prskana, sa cvetovima ili šarama, zavisi kako od presvlake nameštaja tako i od zida te sobe. Naprimer, ako je zid šaren, ni u kom slučaju ne sme još i zavesa biti šarena. Na jednobojan zid može doći šarena, dezenirana zavesa. U tome slučaju za kauč će najbolje odgovarati jednobojna presvlaka.

Kao i u dnevnoj tako i u dečjoj sobi zavesa mora biti prvenstveno praktična za pranje i peglanje. Po zavesi u dečjoj sobi odmah se može poznati kome ta soba pripada, jer ona nosi obeležje vedrine i dečjeg duha. Postoji mnogo reŠenja i 'širok izbor za pravljenje ove zavese. Naprimer, po jednobojnom materijalu može se tu i tamo staviti poneka scena ili figura sa motivima iz bajke, filma.!. (razni dečji junaci ili životinjice izrezane od krućeg štofa, jute ili filca živih boja). Takvi ukrasi prišivaju se lakim bodom, da bi se mogli lako skinuti prilikom pranja zavesa i da bi se posle, prilikom ponovnog prišivanja, mogao izmenjati njihov raspored. Tako se može izmisliti i nova priča o njima i — eto, dete će opet imati jednu novu pretstavu i razonodu. Ovo našivanje veoma lepo izgleda i na tankom, providnom materijalu. ‘

Spavaća soba zahteva laku, vazdušastu — od svile, tila, organ-dina, muslina ili markizeta zavesu, nežne boje ili sasvim belu. Što je materijal tanji, mora biti više nabran (tri pa čak i četiri puta širi od prozora). Bela zavesa, koja je nabrana preko celog prozora, još će lepše izgledati ako joj se sa strana stave krila od istog materijala od koga je i prekrivač na krevetu — od ripsa, tafta, krepsatena i sl. Ova krila mogu se pričvrstiti da se ne pomiču (samo na pet-šest mesta napraviti dublje nabore) a mogu se podesiti tako da se, prema potrebi, naročito uveče, navuku preko celog prozora. Sa ovim navlačenjem postiže se promena na prozoru i još prijatnija atmosfera, a u zimske dane, donekle, i zaštita od hladnoće.

Zavese od polivinila stavljaju se u kupatilo a i u kuhiji,u naročito ako se neki prozor nalazi blizu česme pa ga voda prska. Prilikom šivennja, polivinil treba namazati uljem po ivicama kuda će prlaziti igla šivaće mašine, Na taj način materijal neće ispadati prilikom štepovanja. Ali, ako je prozor. izložen jakom suncu, ne bi trebalo stavljati polivinil jer je osetljiv na toplotu. Inače, još je jednostavnije ako se prozor u kupatilu premaže belom bojom umesto da se stavljaju zavese. Ili — pomešati dve šake kuhinjske soli sa šoljom piva i tom smesom premazati stakla koja će od toga postati mlečne boje.

Žena koja nije zaposlena van kuće najviše vremena provede u kuhiJnji. Za nju je razonoda i kada za vreme rada može koji put da pogleda kroz prozor. A na kuhinjskim prozorima najviše se mogu videti one male, nepokretne zavesice — upravo tolike da zaklone vidik. Takve zavesice su preživele svoj vek|, sve više se stavljaju one koje se mogu svlačiti i navlačiti pa čak i sasvim skinuti. Kada je tmuran, oblačan dan — pogotovo ujesen u kuhinji se smrači pa je u tome slučaju potrebno da su zavese nameštene tako da mogu propupštati maksimum svetla. Inače, za ženu koja se posvetila samo porodici i kuvanju najbolje odgovara kuhinja (sa prozorom, razume se) koja je planirana na takvom mestu u. kući odakle se može imati najlepši pogled koji se uopšte može dobiti iz toga. stana.

Čest je slučaj da arhitekt, prilikom planiranja stana, ne mi-sli mnogo o ostavi, postavljajući je obično tamo gde je pored kuhinjepreteklo prostora, tako da se dešava da je prozor na ostavi preko celog dana izložen suncu. Na takvom prozoru stakla treba premazati plavom bojom koja ostavu štiti od sunca i muva koje beže od plave boje. Pošto prozor često mora da stoji otškrinut, radi vazduha, treba staviti tanku žičanu mrežu ili gazu.

Sve se manje upotrebljavaju uobičajene ,,karkite“ za zavese. Umesto njih se jednostavno stavlja čelična šipka po kojoj klize točkići (riloge) ili alkice. Ovakvo rešenje vešanje zavese je lepše, praktičnije a i jeftinije. Odozgo na zavesi napravi se porub 10 cm širine a onda sa naličja od vrha — oko 5—6 sm — pričvrste se točkići ili alkice. Prilikom prišivanja alkica odmah napraviti i nabore na zavesi (dva okreonuta jedan drugome, ili okrenut jedan od drugoga, ili samo po jedan dubok tako da su svi okrenuti na jednu stranu, jedan za drugim).Od širine zavese uzeće se za nabiranje, ušivanje-nabora pri svakoj alkici toliko da zavesa, kada se sve alkmce prišiju, bude svega 5—6 sm širine od dužine železne šipke, odnosno ,,karniše“. Tako će, kada se zavesa navuče preko celog prozora, nabori biti ravnomerno raspoređeni i zavesa ravnomerno nabrana.
Ako je zavesa, koja je nabrana preko celog prozora, od takvog materijala koji bi trebalo prešiti u sredini — najbolje da se ne prešiva. Takve zavese su inače toliko nabrane da se same od sebe na sredini sastavljaju, a ako prozor nema zavesnih krila, onda se ovakva zavesa ponekada radi promene, može držati i razmaknuta. Osim toga, ma koliko zavesu čuvali ona najaviše strada po sredini i od sunca i od dodira rukama. Čim se primeti da je sredina zavese pohabana, od krajeva, treba im odmah izmeniti mesta, desnu polovinu staviti na levu stranu a levu na desnu. Sada će najjači delovi zavese biti na sredini, izloženi suncu, većem trenju i tako će se ravnomerno cepati.

Nema komentara:

Objavi komentar

jedan sajt

Designed by 1sajt.blogspot.com
Copyright © 2015

Autor slika teme: Bim. Pokreće Blogger.