Novosti

VrataJoš samo u starim kućama mogu se videti vrata sastavljena od nekoliko ploča, puna uzdužnih i poprečnih linija i upravo pogodna za sakupljanje prašine. To su obično neprikladno velika vrata, preterano visoka (tako da se prilikom pranja i brisanja ne može dopreti do vrha) a negde i dvokrilna. Umesto takvih, ogromnih i nepraktičnih, u modernom stanu vidimo vrata iz svega jedne ploče, glatka, zaobljenih uglova, umerene visine — ukusna i praktična za održavannje čistoće.

Isto tako, umesto mesinganog okova, koji i pored čestog ..sido-bojenog” tamnijom bojom ne deluje ukusno., na vrata novih stanova danas se stavljaju hromirani ili od belog metala okovi.

Na vratima se najviše prllja deo poavršine okO kvake. Njegovo bojenje tamnijom bojom ne deluje ukusno. Lepo izgleda ako se taj deo vrata obloži jačim polivinilom — providnim ili u lepoj boji. Još lepše deluje „pleksiglas“. Kada su vrata ovako savremeno opremljeNa  treba ih uporediti sa onim starinskim da bi se videlo kolika je ušteda postignuta u radu i vremenu za njihovo održavanje. Da bi vrata bila još praktičnija, da bi zauzela još manje prostora, prave se‘ na povlačenje tako da idu uz sami zid ili uz zid.

Boja vrata i prozora podešava se prema boji zida, pa često i prema boji nameštaja. Radi bolje harmonije boja u jednoj prostoriji. boja vrata i prozora može se odabrati posebno za svaku prostoriju, isto kao što se odabire boja zida. Inače, za prozore i vrata izgleda da je najprikladnija boja slonove kosti ili rezeda boja. Amerikanci idu u krajnost stavljajući često neku boju sasvim suprotnu boji zida i nameštaja. Pored raznih postupaka za bojenje vrata i prozora sada se primenjuje i t. zv. „tupfovanje“ (rapavo mazanje) koje nije praktično, pošto tako obojene površine zadržsavaju na sebi više prašine a teže se brišu.

Ako se vrata dobro ne zatvaraju, propuštaju vazduh i miris iz druge prostorije ili hladnoću spolja može u tom slučaju sasvim lepo da posluži filcaNa. traka koju treba zakucati okolo, po rubu vrata. Nekulturno je kaDa vrata škripe a nije nikakav veliki posao. s vremena na vreme, šarke podmazati grafitom za mazanje štednjaka ili slomljenim parčetom grafita iz- olovke, mašinsnim uljem i slič-
nim sredstvima. Da se vrata ne bi isprljala prilikom čišćenja mesinganog okova treba u kartonu izrezati oblik okova pa taj karton za vreme čišćenja nataknuti preko kvake i lepo namestiti oko okova tako da čuva drvo od prljanja. Vrata treba uvek pažljivo zatvarati (decu na to učiti još izmalena), ne lupati njima, jer to stvara neprijatnu buku, razlabavljuju se vrata i obija malter oko okvira, čime se takođe kvari lep izgled prostorije.

Nema komentara:

Objavi komentar

jedan sajt

Designed by 1sajt.blogspot.com
Copyright © 2015

Autor slika teme: Bim. Pokreće Blogger.